KECAV  
CAR CARE COSMETICS
HAND MADE IN POLAND
H2O+
aqua gel
 
 
Dostępne pojemności: 100 i 200 ml


Czym jest H2O+
Jest to czysta woda, ale w postaci żelu. Dzieki swojej żelowej konsytencji, nie rozlewa się, lecz utrzymuje na powierzchni w miejscu gdzie została zaaplikowana.
Żel utrzymuje się również na powierzchniach pionowych i nawet na odwróconych do góry nogami, czyli np. zaplikowna na suficie, nie będzie kapać, lecz posostanie tam, aż do wyparowania.

Jakie jest przeznaczenie H2O+
Głównym, choć nie jedynym, celem powstania żelu, jest pomoc przy usuwaniu 'ptasich prezentów' pojawiaj±cych się na naszych wypieszczonych do granic możliwości  karoseriach samochodowych.
Wiadomym jest, że pozostawienie na lakierze ptasich odchodów, często skutkuje nieodwracalnymi szkodami w postaci wżerów, plam itp. Zmywanie tych 'prezentów' wodą, lub innymi środkami w płynie, wiąże się zwykle z rozlewaniem środka na dużej części powierzchni, mimo, iż my potrzebujemy namoczyć i wyczyścić jedynie mały, ubrudzony jej fragment. I tu z pomocą przychodzi H2O+, który można zaplikować punktowo, jedynie na brudne miejsce.

Sposób użycia:
 
  H2O+ zaplikuj punktowo, jedynie na brudne miejsce. Tak nałożony żel, można pozostawić na dłużej, aż do odmoczenia/odspojenia brudu, a następnie wystarczy wszystko usunąć wacikiem, lub miękką siereczką. Przechowywać w temperaturze powyżej 0 stopni Celcjusza.


Obrazkowa instrukcja obsługi H2O+

obraz instrukcja obługi

Obrazkowa instrukcja obsługi 2 
KECAV H2O+ aqua gel 2017